Barns röst?

Circulation of Knowledge and “Children’s Voice” in Text Form – Cirkulation av kunskap och “barns röst” i textform

Informanters autentiska röst har länge problematiserats, så även barns, bl. a. av barndomsforskaren Spyros Spyrou.1 För att förstå denna problematisering räcker det att föreställa sig hur “barns röster” cirkulerar och modifieras genom otaliga kanaler.

Continue reading “Barns röst?”

Barn, epistemiska orättvisor och moralisk status

Det har skrivits mycket om barn som sociala aktörer och barns rättighet att komma till tals. Båda diskussionerna brukar mynna ut i talet om barn som kunskapsaktörer – att barn har kunskap om och agens i sin miljö men undermineras som kunskapsaktörer.

Continue reading “Barn, epistemiska orättvisor och moralisk status”