Välkommen till min forskningssida!

Du har kommit till en forskningsrelaterad hemsida och blogg. Den kommer att behandla samhällsvetenskaplig och kritisk forskning:

  • Min egen och andras forskning, forskare som inspirerar och bryter ny mark, forskning som syftar till att förändra världen till det bättre
  • Akademin så som den kan se ut inifrån men också utifrån, reflektioner om hur akademiker kan nå ut med sin forskning men också hur “nå in” i akademin
  • Kreativa uttryckssätt, metoder och strategier
  • Som nyligen disputerad kommer vissa av inläggen att handla om doktorander.

Jag som står bakom hemsidan heter Zlatana Knezevic. Jag har tvärvetenskaplig och samhällsvetenskaplig utbildningsbakgrund. Min forskning är i gränslandet mellan kritiska barndomsstudier och postkolonial feministisk teori. Den berör barndomar, intersektionella rättvisefrågor, frågor om kunskap och etik. Jag är även intresserad av migration och syn på eller upplevelser av tid. Se min portfolio här (engelska).  Min avhandling hittar du här i fulltext och här i visuella former med beskrivning på svenska. Mer om mig (på engelska) hittar du här.

Olika omständigheter gjorde att jag blev mer fristående och självständig i min forskning redan innan jag fick min doktorsexamen. Distanseringen från akademin gjorde det möjligt att stanna upp och rannsaka skälen till att jag valde att bli akademiker. I allt detta blev en annan distansering uppenbar – den från de tidigare drömmarna och målen. Doktorandtiden verkade kretsa kring examen och titlar. Men det var inte mitt primära skäl till varför jag valde akademin.

I dag skriver jag artiklar och andra texter, tillsammans med andra och på egen hand. Jag kallar det självständig forskning eftersom flera av dessa pågående arbeten är utan affiliering (dvs utan anknytning till ett lärosäte). Samtliga är oavlönade. Forskning är min passion men jag vill gärna kunna leva på min kompetens och alla universitetsutbildningar.

Därför söker jag anställningar eller frilansuppdrag (via Frilans Finans) som gör det möjligt att fortsätta med forskning och utbildning, göra kartläggningar och behovsanalyser, utreda och analysera, leda eller starta upp olika projekt och mycket annat! Ta en titt på min portfolio och tveka inte att ta kontakt genom att fylla i formuläret här.