Academia-Art

Academia-Art project, artworks and photo by Zlatana Knezevic
Academia-Art is a subproject of Research-Art. Depicted on this picture are two Academia-Artworks: “Ideals” and “The Chair of the Absent Knower”

I not only use creative expressions that help me in my writing or to communicate the message of my texts. I have also experimented with a small project that I call Academia-Art (2019-2020) which is visible below. It raises questions about the reuse of knowledge and has also helped me to express challenging experiences in academia. Below, I describe this in Swedish, the language of my academic contexts.

* * *

I början av 2019 fick jag skrivkramp. Jag upplevde att det var svårt att göra det jag alltid gör: att läsa och skriva. Då började jag skapa med händerna och lärde mig nya uttryckssätt. Det skulle leda till nya perspektiv på och frågor om forskning, den akademiska världen och det skrivna ordet generellt.

Projektet berör det s.k. kunskapssamhället, kunskapsspridning och frågor som jag ställde under denna period: Varför skriva och forska? För vem printas alla dessa ord? Vad göra med pappershögarna? Hur (över)leva på det? Hur sprida kunskap? Vem äger kunskap?

Jag leker med idén om att omvandla teori till praktik, ställer provocerande frågor som: Är denna konkretisering av teori konkret nog? Är det tillräckligt “praktiskt”?

“Crafting Theory into PracticeAcademia-Artwork
Forskning som återbruk? Är det konkret nog? Kan kunskap bäras? Ägas? Vad menar vi när vi påstår att vi vill sprida kunskap och ändå vara kunskapsbärare? 
Kunskapsproduktion utgörs av en lång kedja av citeringar, bitar som pusslas ihop till en helhet. Vi bygger på andras kunskap, lägger till nya länkar eller byter ut dem när vi skriver i respons till andras skrifter.

Huvudsakligen använder jag papper och textutkast från min doktorsavhandling som material.Jag leker med uttrycken “att bära kunskap” eller “sitta inne med (på andras) kunskap”. Hur långt är vi villiga att gå när vi hävdar att vi vill sprida kunskap? Egentligen?

“The Chair of the Absent Knower”, Academia-Artwork

Vi inspireras och använder andras texter på oväntade sätt. Kunskapsproduktion är därför på många sätt en process som är svår att förutse. Så även dess spridning och användning.

A close-up of the Academia-Artwork “The Chair of the Absent Knower”

Ibland konfronteras vi med andra oförutsedda situationer som tvingar oss att ställa nya frågor.

“Your silence will not protect you (?)” Academia-Artwork

En absurd situation som jag varf med om 2018-2019 fick mig att ställa följande fråga: Vad gör jag när jag inte får besitta och bygga vidare på “egen” kunskap? Kan jag ens göra något? Hur hanterar jag en situation när det jag försöker uttrycka verkar vara något som ingen höra? Jag försökte på ett sätt som jag alltid gör: i ord. Men mina ord sviker mig, når inte fram. Mina ord förvrängs, tas ur sitt sammanhang. De försvinna in i den stora tystnaden. Det var så jag började använda mina händer i stället.

Academia-Art projektet berör också viljan att skapa förändring till det bättre och att denna vilja också omfattar akademin. Det handlar om att arkivera det outtalade för att kunna dra lärdomar. För att inte glömma att visa uppskattning för de människor som gav sitt stöd. För att inte glömma att i framtiden ge andra det stöd som jag själv aldrig fick.

leva-lära
Blackboard Art
(or: practice what you preach – preach what you practice)


Akademiker måste själva sträva efter att vara den förändring de vill se i samhället och vara i miljöer där denna förändring görs möjlig.