Barns röst?

Circulation of Knowledge and “Children’s Voice” in Text Form – Cirkulation av kunskap och “barns röst” i textform

Informanters autentiska röst har länge problematiserats, så även barns, bl. a. av barndomsforskaren Spyros Spyrou.1 För att förstå denna problematisering räcker det att föreställa sig hur “barns röster” cirkulerar och modifieras genom otaliga kanaler.

Continue reading “Barns röst?”