Barn, epistemiska orättvisor och moralisk status

Det har skrivits mycket om barn som sociala aktörer och barns rättighet att komma till tals. Båda diskussionerna brukar mynna ut i talet om barn som kunskapsaktörer – att barn har kunskap om och agens i sin miljö men undermineras som kunskapsaktörer.

Continue reading “Barn, epistemiska orättvisor och moralisk status”