Barn och moralisk agens

Det har skrivits mycket om barn som sociala aktörer och barns rättighet att komma till tals. Båda diskussionerna brukar mynna ut i talet om barn som kunskapsaktörer – att barn har kunskap om och agens i sin miljö. Min första vetenskapliga artikel började därför med frågan “men hur är det med barns moral?”. Continue reading “Barn och moralisk agens”

Funderar du på att bli doktorand..?

Featured image: Med skrivbordet som stöd/writing with © Zlatana Knezevic 2020 https://zlatanaknezevic.page/

Alla erfarenheter är unika och de för med sig olika lärdomar. Det är därför viktigt att utgå från att de råd och frågor jag strax ska lyfta är bundna till ett specifikt sammanhang, mitt eget. Inte alla kommer att känna igen sig i det jag skriver om och inte allt jag tar upp kommer att vara aktuellt för alla blivande doktorander och de som nyligen påbörjat en forskarutbildning. Dessutom är reflektionerna nedan främst av relevans för samhällsvetare och för (blivande) doktorander vid lärosäten i Sverige.

Min tid som doktorand hade varit lättare om jag själv hade fått dessa råd. Jag hoppas därför att de kan hjälpa andra.  

Continue reading “Funderar du på att bli doktorand..?”