Barn och moralisk agens

Det har skrivits mycket om barn som sociala aktörer och barns rättighet att komma till tals. Båda diskussionerna brukar mynna ut i talet om barn som kunskapsaktörer – att barn har kunskap om och agens i sin miljö. Min första vetenskapliga artikel började därför med frågan “men hur är det med barns moral?”. I min avhandling skriver jag bland annat att hierarkisering av människor inte bara görs i termer av kunskap men likaså i termer av moral. Det som även går under namnet epistemisk orättvisa. Dessutom blir frågor om moral centrala i fält som den sociala barnavården som fokuserar på sociala problem.

Studien kan läses här, på engelska: Children’s moral status (Knezevic, Z 2017)

Source: Amoral, im/moral and dis/loyal: Children’s moral status in child welfare – Zlatana Knezevic, 2017